Container dolgaim

docker run -d –name=watchtower \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
–restart=always \
containrrr/watchtower –cleanup

docker run -d –name=portainer \
-p 8000:8000 \
-p 9000:9000 \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
-v /volume1/docker/portainer:/data \
–restart=always \
portainer/portainer-ce

docker run -d –name=hassio_supervisor \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
-v /var/run/dbus:/var/run/dbus \
-v /volume1/docker/homeassistant:/data \
-e SUPERVISOR_SHARE=/volume1/docker/homeassistant \
-e SUPERVISOR_NAME=hassio_supervisor \
-e HOMEASSISTANT_REPOSITORY=homeassistant/qemux86-64-homeassistant \
–security-opt seccomp=unconfined \
–privileged \
–restart always \
homeassistant/amd64-hassio-supervisor

docker run -d –name=smokeping \
-p 8067:80 \
-v /volume1/docker/smokeping/config:/config \
-v /volume1/docker/smokeping/data:/data \
–restart always \
ghcr.io/linuxserver/smokeping

docker run -d –name=plex \
-e PUID=1026 \
-e PGID=100 \
-e TZ=Europe/London \
-e VERSION=docker \
-v /volume1/docker/plex:/config \
-v /volume1/web/movies:/movies \
–restart always \
–net=host \
ghcr.io/linuxserver/plex

docker run -d –name=uptime_kuma \
-p 3444:3001 \
-e PUID=1026 \
-e PGID=100 \
-e TZ=Europe/London \
-v /volume1/docker/uptimekuma:/app/data \
–restart always \
louislam/uptime-kuma

Regi HomeBridge

docker run -d –name=homebridge \
-e DSM_HOSTNAME=pds220 \
-v /volume1/docker/homebridge:/homebridge \
–net=host \
–restart always \
oznu/homebridge

Új HomeBridge

docker run -d –name=homebridge \
-e DSM_HOSTNAME=MariusHosting \
-e PACKAGES=ffmpeg \
-v /volume1/docker/homebridge:/homebridge \
–net=host \
–restart always \
homebridge/homebridge

Új Homeassistant:

docker run -d –name=hassio_supervisor \
-v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \
-v /var/run/dbus:/var/run/dbus \
-v /volume1/docker/homeassistant:/data \
-e SUPERVISOR_SHARE=/volume1/docker/homeassistant \
-e SUPERVISOR_NAME=hassio_supervisor \
-e HOMEASSISTANT_REPOSITORY=homeassistant/qemux86-64-homeassistant \
–security-opt seccomp=unconfined \
–privileged \
–restart always \
homeassistant/amd64-hassio-supervisor:2023.06.0
mount –make-shared /volume1/

/var/packages/DiagnosisTool/target/tool/iperf3

Hozzászólások lezárva.