IP cím osztályok

Az IP címek szigorú szabályok szerint strukturált halmazokban lévő számok, és pillanatnyilag még 32 bitesek (ez az ú.n. IPv4). Egyesek speciális célokra vannak fenntartva, a többiek pedig hálózati osztályokba vannak rendezve. A hálózat minden gépéhez hozzá kell rendelni (legalább) egy egyedi számot a hálózati környezet számára. Az IP címeket négy darab 8-bites számmal írjuk le, például: 192.168.1.1 (a pontok nem részei a címnek, csak elválasztó szerepük van). A cím tartalmazza a hálózatszámot, és a gép számát is. Az, hogy milyen osztályba tartozik a hálózatunk, meghatározza, hogy hány szám ebből a négyből a hálózatszám. Megfigyelhető az IP címekből, hogy a

A hálózat osztályok a következők:

„A” osztály – Az 1.0.0.0 és 127.0.0.0 közötti hálózatokat foglalja magában. Itt az első szám a hálózat száma. Az „A” osztályban nem osztják ki a következő IP címeket Internetes hálózat céljára:

10.0.0.0 – belső hálózatokban lehet használni (Intranet);

127.0.0.0 – belső hálózati tesztelési címek (loopback).

Az „A” osztályban így 125 darab hálózatot lehet létrehozni, melyekben egyenként 232-2, azaz 16,777,214 darab IP címet lehet kiosztani. Nem osztható ki gépeknek a x.0.0.0 és a x.255.255.255 IP cím. Az első a hálózat címe, a második az ú.n. „broadcast” cím. Ha erre a címre van egy üzenet címezve, akkor azt a hálózatban lévő összes gép megkapja.

Az „A” osztályba tartozó hálózatok olyan nagyok lehetnek, hogy csak néhány ilyen hálózat létezik a világon (pl. IBM hálózata).

„B” osztály – A 128.0.0.0 és a 191.255.0.0 közötti hálózatokat foglalja magában. Itt az első két szám a hálózat száma. A „B” osztályban nem osztják ki a következő IP címeket Internet-es hálózat céljára:

172.16.0.0 – 172.31.0.0 – belső hálózatokban lehet használni (Intranet).

Az „B” osztályban így 16384-16, azaz 16368 darab hálózatot lehet létrehozni, melyekben egyenként 216-2, azaz 65,534 darab IP címet lehet kiosztani. Nem osztható ki gépeknek a x.y.0.0 és a x.y.255.255 IP cím az „A” osztályhoz hasonlóan.

„C” osztály – a 192.0.0.0 és a 223.255.255.0 közötti hálózatokat foglalja magában. Itt az első három szám a hálózat száma. A „C” osztályban nem osztják ki a következő IP címeket Internet-es hálózat céljára:

192.168.1.0 – 192.168.255.0 – belső hálózatokban lehet használni (Intranet).

Az „C” osztályban így 2,097,152-255, azaz 2,096,897 darab hálózatot lehet létrehozni, melyekben egyenként 28-2, azaz 254 darab IP címet lehet kiosztani. Nem osztható ki gépeknek a x.y.z.0 és a x.y.z.255 IP cím az „A” osztályhoz hasonlóan.

A „D” és „E” osztályokban nem oszthatók ki IP címek:

„D” osztály – a 224.0.0.0 – 239.0.0.0 közötti címek tartoznak hozzájuk, multicasting eljárás céljaira vannak fenntartva.

„E” osztály – a 240.0.0.0 – 255.0.0.0 közötti címek tartoznak hozzájuk, melyek az Internet saját céljaira fenntartott címek.

Ahhoz, hogy IP címről el lehessen dönteni, hogy „A”, „B”, vagy „C” osztályba tartozik-e, hálózati maszkot használnak. A hálózati maszk és az IP cím közötti logikai AND művelet a hálózat címét adja vissza (,míg a logikai INHIBÍCIÓ a gép címét adja). Így az „A” osztályú hálózat maszkja általában 255.0.0.0, a „B” osztályú hálózaté 255.255.0.0, míg a „C” osztályú hálózaté 255.255.255.0 .

A hálózati maszk (pl. Intranetben) arra is használható, hogy korlátozzuk a kiosztható IP címek számát. Például: Egy 30 darab gépet tartalmazó hálózat esetén választhatjuk hálózati maszknak a 255.255.255.224-et. Ebben az esetben az utolsó szám binárisan 1110 0000 – azaz 128+64+32=224 – ahol az utolsó 5 biten 0-tól 31-ig lehet számokat kiosztani. Mivel a 0 nem osztható ki, így 30 gépet lehet megcímezni.

Hozzászólások lezárva.