Quinetic system

 1. Press the function button for 3 seconds and the indicator light begins to flash slowly. Then release the button and enter the single pairing state.
 2. Press the wireless kinetic energy switch and the indicator light of the controller will go out, which means that the pairing is successful.
 3. If you need to add more switches to the same controller, please repeat the above process; each controller can store up to 10 switches, pairing in formation.
 4. Single, double and triple switches follow the same pairing method.
 1. The controller is preset in „Dimming Mode”.
  The indicator light flashes twice every 2 seconds. To exit the Dimming mode press the button on the dimming controller for 10 seconds. The indicator light flashing changes from fast to still light. Release the button at this moment. The controller will exit the dimming mode and the indicator light will stop flashing.
 2. To enter Dimming Mode again use the same steps presented above. After releasing the button the indicator light will flash twice every 2 seconds.
 3. In order to put the controller in to Bridging mode press the function button for 7 seconds. The indicator light will pulse continuously to indicated a successful „bridge”.
 1. If the controller indicator light continues to pulse the controller will still function normally even if used with a single switch.
  If the controller is in the dimming mode and the bridging mode at the same time, the indicator light flashes 3 times every 2 seconds.
 2. To remove the controller stored pairing information press function button for 15 seconds until the indicator light goes out – the pairing information will be removed.

Precautions:

 1. The wiring must be done in accordance with the method of installation illustrated.
 2. Please note the maximum loading of an individual controller. Exceeding this maximum will result in damaging the controller.
 3. Do not short-circuit, otherwise it will cause permanent damage to the receiving controller.
 4. The controller will remain „OFF” after a power cut, saving energy, reducing fire risk and protecting your appliances.
 5. Damage caused by incorrect installation and operation are not covered under warranty.

Troubleshooting:

 1. If pairing does not work first check if the indicator is lit.Re-pair in case the pair is lost after power failure.
 2. If the receiver does not respond check the LEDindicator. If this does not light check the powersupply.
 3. If the lamps are not dimming please make sure theDimming Mode is activated (see step 5 and 6 in Code pairing steps section).The dimming range varies for LED lamps as there are different LED dimmable driver solutions.

Nyomja meg a funkciógombot 3 másodpercig, és a jelzőfény lassan villogni kezd. Ezután engedje fel a gombot, és lépjen be az egyszeri párosítás állapotába.

Nyomja meg a vezeték nélküli kinetikus energia kapcsolót, és a vezérlő jelzőfénye kialszik, ami azt jelenti, hogy a párosítás sikeres.


Ha több kapcsolót kell hozzáadnia ugyanahhoz a vezérlőhöz, ismételje meg a fenti folyamatot; minden vezérlő legfeljebb 10 kapcsolót tárolhat, párosítással.


Az egy-, dupla- és tripla kapcsolók ugyanazt a párosítási módszert követik.

A vezérlő előre be van állítva a „Dimming Mode” üzemmódba.
A jelzőfény 2 másodpercenként kétszer felvillan. A fényerő-szabályozás módból való kilépéshez tartsa lenyomva a gombot a fényerőszabályzón 10 másodpercig. A villogó jelzőfény gyorsról állófényre vált. Ebben a pillanatban engedje el a gombot. A vezérlő kilép a fényerő-szabályozás üzemmódból, és a jelzőfény abbahagyja a villogást.
A Dimming Mode ismételt belépéséhez kövesse a fent leírt lépéseket. A gomb elengedése után a jelzőfény 2 másodpercenként kétszer felvillan.


A vezérlő áthidaló módba állításához tartsa lenyomva a funkciógombot 7 másodpercig. A jelzőfény folyamatosan villog, jelezve a sikeres „híd”-ot.
Ha a vezérlő jelzőfénye továbbra is pulzál, a vezérlő továbbra is normálisan fog működni, még akkor is, ha egyetlen kapcsolóval használják.


Ha a vezérlő egyidejűleg fényerő és áthidaló módban van, a jelzőfény 2 másodpercenként 3-szor felvillan.


A vezérlőben tárolt párosítási információk eltávolításához tartsa lenyomva a funkciógombot 15 másodpercig, amíg a jelzőfény kialszik – a párosítási információ törlődik.

Óvintézkedések:

A huzalozást az ábrán látható szerelési módnak megfelelően kell elvégezni.
Vegye figyelembe az egyes vezérlők maximális terhelését. Ennek a maximumnak a túllépése a vezérlő károsodását eredményezi.
Ne zárja rövidre, különben maradandó károsodást okoz a fogadó vezérlőben.
A vezérlő „KI” állapotban marad áramszünet után is, így energiát takarít meg, csökkenti a tűzveszélyt és védi készülékeit.
A nem megfelelő beszerelésből és használatból eredő károkra a garancia nem vonatkozik.

Hibaelhárítás:

Ha a párosítás nem működik, először ellenőrizze, hogy világít-e a jelzőfény. Párosítsa újra, ha a pár áramkimaradás után megszakad.
Ha a vevő nem reagál, ellenőrizze a LED-jelzőt. Ha ez nem világít, ellenőrizze a tápegységet.
Ha a lámpák nem halványulnak, győződjön meg arról, hogy a fényerő-szabályozási mód be van kapcsolva (lásd az 5. és 6. lépést a Kódpárosítási lépések szakaszban). A fényerő-szabályozási tartomány a LED-lámpák esetében eltérő, mivel különböző LED-es szabályozható meghajtó megoldások léteznek.

Hozzászólások lezárva.