Shelly Switch Settings

Állapot-Status: A váltógomb vezérli a relét BE vagy KI.

Teljesítmény-Power: Megmutatja az aktuális / teljes energiafogyasztást.

Név-Name: A kapcsolórelé neve a HomeKitben.

HAP Service Type: Lehetővé teszi a HomeKitben megjeleníteni kívánt kiegészítő típusának kiválasztását.

 • Letiltva: elrejti a kapcsolót a HomeKitből.
 • Kapcsoló: kapcsolóként jelenik meg a HomeKitben.
 • Kimenet: konnektorként jelenik meg a HomeKitben.
 • Zár: zárként jelenik meg a HomeKitben.
 • Szelep: vízszelepként jelenik meg a HomeKitben (a ‘Szeleptípus’-ban további opciók is elérhetők).
 • Általános szelep: kerti csapként látható a HomeKitben.
 • Öntözés: Sprinkler öntözésként látható a HomeKitben.

Szeleptípus: Lehetővé teszi a víztartozék típusának kiválasztását, amelyet a HomeKitben szeretne megjeleníteni (ez csak akkor érhető el, ha a HAP típus beállítása „Szelep”).

MEGJEGYZÉS: Az Apple Home alkalmazás nem támogatja a szelepet automatizálásoknál és jeleneteknél, ezt megkerülheti más alkalmazásokkal, például a Home+ vagy az Eve használatával.

Bemeneti mód-Input Mode: Lehetővé teszi annak kiválasztását, hogy a kapcsolóhoz társított bemenet hogyan vezérelje a relét (ez nincs jelen olyan eszközökön, mint a Plugs, amelyeknek nincs külső bemeneti vezérlése).

 • Pillanatnyi-momentary: nyomógomb, amely csak lenyomva van benyomva. A relé állapota nyomásonként egyszer változik.
 • Váltás-Toggle: a relé állapotát mindig a kapcsolóról érkező BE vagy KI állapothoz viszonyítja. Ez ugyanúgy működik 1, 2 vagy 3 kapcsoló esetén a folyosón. Ha az otthoni alkalmazáson vagy az automatizáláson keresztül kapcsolja át a Shelly-t, előfordulhat, hogy az már nem lesz szinkronban a kapcsoló állapotával, majd kétszer meg kell nyomnia a kapcsolót a relé újbóli kapcsolásához.
 • Él-Edge: azt jelenti, hogy a relé minden alkalommal megváltoztatja állapotát, amikor a kapcsoló is megváltozik. Nem számít, hogy a kapcsoló be vagy ki van kapcsolva, a relé állapotát is átkapcsolja. Ez egy jó mód, ha fali kapcsolót és automatizálási / otthoni alkalmazást szeretne használni a fent említett hatás nélkül.
 • Leválasztva-Detached: semmilyen módon nem befolyásolja a kimenetet, és ehelyett a bemenetet leválasztja a reléről, lépjen az „Input1” / „Input2” elemre a konfiguráláshoz.
 • Aktiválás-Activation: bármely bemenet „BE”-re kapcsol, és alaphelyzetbe állítja az automatikus kikapcsolás időzítőt.

Invertált bemenet: Ez felcseréli a beviteli módot Zárt áramkörről NYITÁSRA, és Nyitott áramkörről ZÁRVA.

Kezdeti állapot: Hogyan működik a relé bekapcsoláskor vagy újraindításkor.

 • Off: OFF állásban van.
 • On: ON állásban van
 • Utolsó-Last: visszatér ugyanabba a pozícióba, mielőtt az áramellátás megszűnt vagy újraindult volna.
 • Bemenet-input: bármilyen legyen is a fizikai kapcsoló.

Automatikus kikapcsolás: Váltás az automatikus kikapcsolás engedélyezéséhez vagy letiltásához, ha engedélyezve van, a felhasználó által beállított idő után automatikusan kikapcsolja a relét.

Ha a beviteli mód pillanatnyi:

 • Rövid megnyomás: bekapcsolja a relét és aktiválja az automatikus kikapcsolást.
 • Hosszú megnyomás: bekapcsolja a relét, de kihagyja az automatikus kikapcsolást, csak ehhez a művelethez.

Automatikus kikapcsolás késleltetése: A késleltetési idő a relé kikapcsolása előtt, formátuma D:ÓÓ:MM:SS.sss (rejtett, ha az automatikus kikapcsolás le van tiltva).

 • D: a napok száma
 • HH: az órák száma
 • MM: a percek száma.
 • SS: a másodpercek száma
 • sss: ezredmásodpercek száma.

Állapot LED: Be/Kikapcsolja a LED állapotjelzőt az eszközön (a Shelly1-en nem érhető el).

[Save] gomb: Menti a beállításokat.

Hozzászólások lezárva.